ทักทายกันก่อน

    สวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม Blog Kroochusak ครับ
    เพื่อเป็นกันบันทึกเรื่องราวที่ผ่านพบเข้ามาในครั้งของชีวิต
   เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ครูกับศิษย์ ครูกับผู้ปกครอง ครูกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงและทางอ้อม
   หากใครมีคำแนะนำ เสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา โดยเฉพาะด้านดนตรีก็ขอเชิญแวะมาทักทาย บอกกล่าวกัน
   ด้วยความยินดีครับ
   ชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

โฆษณา

อบรมการใช้ google app เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 7-8 เมษายน 2558 ได้เข้ารับการอบรม การใช้ google app เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคาร8 โรงแรมเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้นำนักเรียน3 คน มี นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ และเด็กหญิงบุษกร หนูดี  เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ณ ห้องเกาะหลัก  ศาลากลาง ประจวบคีรีขันธุ่
มีแข่งขัน 2 รุ่น
1. รุ่นอายุ 11-14 ปี  เด็กหญิงบุษกร หนูดี ได้เข้าร่วมประกวด
2. รุ่นอาย 15-18 ปี นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ์ ได้เข้าร่วมประกวด

Featured image

Featured image

Featured imageFeatured image

Featured imageFeatured image

Featured image

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 17ั -19 ธันวาคม 2557 นนทบุรี

17-19 ธันวาคม 2557  ร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

Featured imageFeatured image

เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557

พบกันเทอมที่ 2 ในภาคเรียนที่แล้ว ผิดพลาดเรื่องใด ก็นำมาปรับปรุงแก้ไขในการเรียนเทอมที่ 2 กันนะครับ

แล้วจะประสบความสำเร็จ

ขอต้อนรับเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557

สวัสดีทุกคนครับ

พวกเรากลับมาโรงเรียนกันอีกครา มีรุ่นพี่ ม.3และม.6 ได้จบไปเรียนต่อที่อื่นๆ กันแล้ว ส่วนพวกเราก็เริ่มต้นเตรียมความพร้อมกันต่อไป
พร้อมๆ กัน นี้ เปิดเทอมมา ก็ต้องพบกับ น้องๆ ม.1 และ ม.4  ซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ของเราที่จบ ม.3 และมาจากต่างโรงเรียน 

ครูยินดีต้อนรับทุกคน นะครับ

ขอให้มีความสุขกับการเรียนครับ

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันร้องเพลงที่ระยอง

 นักเรียนที่เป็นตัวแทนการขับร้องเพลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่10-12ธันวาคม2555มีดังนี้ เพลงพระราชนิพนธ์   ชาย ม.ปลาย   นายนเรนฤทธิ์ เหมาะมืด
เพลงลูกทุ่ง  ชาย ม.ต้น            ด.ช.จตุรงค์ ทรายแก้ว

เพลงสากล หญิง  ม.ต้น        เด็กหญิง กษมา  พิมพ์เสน

เพลงสากล ชาย   ม.ต้น        เด็กชาย วิทยา ใจกว้าง

เพลงสากล ชาย  ม.ปลาย     นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Arts Education ปี2555

สำนักพัฒนานวัตกรรมได้แจ้งให้มาช่วยสรุปผลโครงการ การอบรมผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม.