สังคมเครือข่ายของ Social Media

ได้ติดตามข่าวการอบรม Social Media ตั้งใจจะสมัครเข้าอบรม แต่ตนเองมีภารกิจต้องทำเลยไม่ได้เข้าอบรมตามวันเวลา ดังกล่าว แต่ก็ตามข่าวเห็นเพื่อนๆ เยอะมากทำ blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย เห็นแล้วหลายคนบอกว่าดีมาก ผมก็มีความคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดี ทั้งด้านที่เพื่อนครูได้แสดงความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านเครือข่าย ผมเข้ามาอ่านหลายเรื่องมีประโยชน์ต่อตนเอง และนักเรียน บางเรื่องนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
สำหรับผมจะพยายามฝึกฝน หาความรู้ ในการเข้ามาใช้งานใน Blog ของ wordpress จากการอ่าน blog ของเพื่อนๆ ครับ

Advertisements

ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

ครูชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยม Blogครูชูศักดิ์ ครับ ได้เรียนรู้มานาน แต่ตอนนี้เห็นว่าจะมีการใช้ social Media เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น จึงเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น เท่าที่มีกำลังในการพัฒนาครับ