สังคมเครือข่ายของ Social Media

ได้ติดตามข่าวการอบรม Social Media ตั้งใจจะสมัครเข้าอบรม แต่ตนเองมีภารกิจต้องทำเลยไม่ได้เข้าอบรมตามวันเวลา ดังกล่าว แต่ก็ตามข่าวเห็นเพื่อนๆ เยอะมากทำ blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย เห็นแล้วหลายคนบอกว่าดีมาก ผมก็มีความคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดี ทั้งด้านที่เพื่อนครูได้แสดงความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านเครือข่าย ผมเข้ามาอ่านหลายเรื่องมีประโยชน์ต่อตนเอง และนักเรียน บางเรื่องนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
สำหรับผมจะพยายามฝึกฝน หาความรู้ ในการเข้ามาใช้งานใน Blog ของ wordpress จากการอ่าน blog ของเพื่อนๆ ครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: