ค่ายคุณธรรม นักเรียน ม.4

***ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2553 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนม.4 ทุกคน
*** นักเรียนในความดูแล ม.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน ชาย 10 คน หญิง26 คน
*** จากการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับพระวิทยากรเป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากการออกไปอ่านเรียงความที่พระวิทยากรได้เลือกเป็นตัวอย่าง นักเรียนม.4/2 ได้ออกไปหลายคน เช่น วิสิษฐ์พล ธาดงพงศ์ เป็นตัน
*** วัดประชาสนธิ หรือวัดน้ำตกห้วยยาง สถานที่ในความคิดของตนเอง เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมาก แห่งหนึ่งที่เหมาะจะเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นอย่างดี ไม่วุ่นวายกับบุคคลภายนอก โรงเรียนควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง
*** ท่านเจ้าอาวาส ใจดีมาก
*** พระวิทยากรก็เก่ง ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

Advertisements

อบรม Graphic Design กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน บางสะพานวิทยา

สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนครับ วันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้เข้าศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรกราฟิคดีไซน์ เน้นด้านโฟโตช้อป CS3 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างตกแต่งและแก้ไขภาพ เป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียง เมื่อก่อนนั้นเคยลองทำมีความสามารถแบบงูๆ ปลาๆ ไม่ได้ใช้ก็ลืม ลืมไม่ลืมเปล่า ลืมหมดเลยครับ ต้องเข้ามาใช้งานบ่อยๆ โปรแกรมนี้มีความสามารถหลายอย่าง ต้องค่อยๆ ศึกษาไปตามลำดับความขยัน