ค่ายคุณธรรม นักเรียน ม.4

***ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2553 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนม.4 ทุกคน
*** นักเรียนในความดูแล ม.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน ชาย 10 คน หญิง26 คน
*** จากการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับพระวิทยากรเป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากการออกไปอ่านเรียงความที่พระวิทยากรได้เลือกเป็นตัวอย่าง นักเรียนม.4/2 ได้ออกไปหลายคน เช่น วิสิษฐ์พล ธาดงพงศ์ เป็นตัน
*** วัดประชาสนธิ หรือวัดน้ำตกห้วยยาง สถานที่ในความคิดของตนเอง เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมาก แห่งหนึ่งที่เหมาะจะเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นอย่างดี ไม่วุ่นวายกับบุคคลภายนอก โรงเรียนควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง
*** ท่านเจ้าอาวาส ใจดีมาก
*** พระวิทยากรก็เก่ง ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: