ทักทายกันก่อน

    สวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม Blog Kroochusak ครับ
    เพื่อเป็นกันบันทึกเรื่องราวที่ผ่านพบเข้ามาในครั้งของชีวิต
   เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ครูกับศิษย์ ครูกับผู้ปกครอง ครูกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงและทางอ้อม
   หากใครมีคำแนะนำ เสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา โดยเฉพาะด้านดนตรีก็ขอเชิญแวะมาทักทาย บอกกล่าวกัน
   ด้วยความยินดีครับ
   ชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

Advertisements

ประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติ ครั้งที่1 8-9มีนาคม2555 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1 ในวันที่ 8-9มีนาคม 2555 ได้ขออนุญาตโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับเขาด้วย โดยการไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม ออกเองทั้งหมด คิดว่าคงได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากทีเดียว

              พอได้ทราบข่าวจาก ผศ.พงษ์ลดา ว่ามีการจัดประชุมก็ติดตามข่าว แต่มีเหตุการณ์น้ำท่วม ก็เลยเลื่อนมาจัดในช่วงวันเวลาดังกล่าว ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับครูดนตรีที่สนใจ ผมคนหนึ่งที่มีความสนใจ

               จะมีเพื่อนๆ เราเข้ามั่งประชุมมั่งเปล่าไม่ แต่ไม่ได้นำเสนองานวิจัยทางดนตรี ต้องไปดูก่อนว่ามี่เพื่อนๆ เขาทำวิจัยอะไรกัน บ้างน่าสนใจนะ