ประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติ ครั้งที่1 8-9มีนาคม2555 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1 ในวันที่ 8-9มีนาคม 2555 ได้ขออนุญาตโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับเขาด้วย โดยการไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม ออกเองทั้งหมด คิดว่าคงได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากทีเดียว

              พอได้ทราบข่าวจาก ผศ.พงษ์ลดา ว่ามีการจัดประชุมก็ติดตามข่าว แต่มีเหตุการณ์น้ำท่วม ก็เลยเลื่อนมาจัดในช่วงวันเวลาดังกล่าว ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับครูดนตรีที่สนใจ ผมคนหนึ่งที่มีความสนใจ

               จะมีเพื่อนๆ เราเข้ามั่งประชุมมั่งเปล่าไม่ แต่ไม่ได้นำเสนองานวิจัยทางดนตรี ต้องไปดูก่อนว่ามี่เพื่อนๆ เขาทำวิจัยอะไรกัน บ้างน่าสนใจนะ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: