ดูการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 19มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาการได้นำคณะครูที่ปฏิบัตหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้าโครงการEP ดูการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ และการจัดการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนเดียวกัน และอีกโรงเรียนหนึ่งที่นำร่องการจัดการเรียนเป็นแบบมาตรฐานสากลคือโรงเรียนหัวหิน ได้รับชี้แจงในการจัดหลักสุตร พร้อมกับบอกถึงโรงเรียนที่จะเข้าโครงการ รุ่นหลังนี้ ได้มีการปรับหลักสูตร ให้มีความพร้อมและสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบมาตรฐานสากลในปีการศึกษา1/55 นี้ การไปดูการจัดการเรียนการสอนครั้งทำให้ได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนมากยิ่งขึ้น

Advertisements