สัมมนา Thailand World Best Drum Corps Clinic 2012

               

                              เมื่อวันที่ 4- 5 เมษายน 2555  ได้เข้าร่วมสัมมนาความรู้ด้านดนตรี เรื่อง Brass , Percussion, Color Guard โดยนำนักดนตรีวงโยฯ เข้าร่วม13 คน มีเข้าฟังคอร์ส Brass 5 คน  Color Guard 7 คน และ Percussion 1 คน ส่วนหนึ่งเป็นความดีของนักดนตรีวงโยฯ ที่ได้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในวันแข่งขันประกวดวงโยฯในวันที่29มีนาคม2555 ทางคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกวดวงโยฯ ให้เป็นค่าขนมมา 5000 บาท เลยนำมาเป็นค่ารถไปสัมมนากัน อ่านต่อ

Advertisements

ไปดูการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี2555

ในวันที่29มีนาคม2555 ได้นำนักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนบางสะพานวิทยา จำนวน 34 คน ไปชมการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬานิมิบุตร และสนามศุภชลาศัย ซึ่งนักดนตรีรุ่นใหม่อยู่ชั้น ม.1 ม.2 และม.3 ยังไม่เคยชมการประกวดของจริงเลย เพียงแต่ดูผ่านสื่ออื่นๆ ได้สังเกตเห็นว่าหลายคน ได้รู้จักวิพากษ์ วิจารณ์ ของวงต่างๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งการไปชมการประกวดครั้ง คงเป็นการกระตุ้นให้นักดนตรีพัฒนาตนเองมากขึ้น การฝึกฝนต้องเป็นระบบมากขึ้น จึงจะทำให้มีทักษะในการบรรเลงบทเพลง แบบฝึก หรือการเดินแถว จะเป็นด้วยความสวยงาม พร้อมเพรียงกัน โดยที่ผู้ควบคุมการฝึกสอนไม่ต้องบอกกล่าวกันมากนัก
           และจะพยายามนำนักดนตรีไปฝึกปฏิบัติกับวงโยฯที่เก่งๆ ตามวันและเวลาที่มีโอกาส
           สำหรับครั้งต่อไปนั้น จะนำนักดนตรี ประมาณ 13 คน เข้าสัมมนาในวันที่4-5เม.ย.2555 ที่เดิม คือสนามกีฬานิมิบุตร และสนามศุภฯ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของวงโยฯ