ไปดูการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี2555

ในวันที่29มีนาคม2555 ได้นำนักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนบางสะพานวิทยา จำนวน 34 คน ไปชมการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬานิมิบุตร และสนามศุภชลาศัย ซึ่งนักดนตรีรุ่นใหม่อยู่ชั้น ม.1 ม.2 และม.3 ยังไม่เคยชมการประกวดของจริงเลย เพียงแต่ดูผ่านสื่ออื่นๆ ได้สังเกตเห็นว่าหลายคน ได้รู้จักวิพากษ์ วิจารณ์ ของวงต่างๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งการไปชมการประกวดครั้ง คงเป็นการกระตุ้นให้นักดนตรีพัฒนาตนเองมากขึ้น การฝึกฝนต้องเป็นระบบมากขึ้น จึงจะทำให้มีทักษะในการบรรเลงบทเพลง แบบฝึก หรือการเดินแถว จะเป็นด้วยความสวยงาม พร้อมเพรียงกัน โดยที่ผู้ควบคุมการฝึกสอนไม่ต้องบอกกล่าวกันมากนัก
           และจะพยายามนำนักดนตรีไปฝึกปฏิบัติกับวงโยฯที่เก่งๆ ตามวันและเวลาที่มีโอกาส
           สำหรับครั้งต่อไปนั้น จะนำนักดนตรี ประมาณ 13 คน เข้าสัมมนาในวันที่4-5เม.ย.2555 ที่เดิม คือสนามกีฬานิมิบุตร และสนามศุภฯ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของวงโยฯ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: