การศึกษาดูงาน Arts Education เวียตนามกลาง

เมื่อวันที่15-20สิงหาคม2555 ได้รับโอกาสจากสนก.โดยดร.สมพร สามทองกล้่าและสพฐ.ให้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เวียตนามกลาง ได้เห็นอะไรมากมายที่มีความเหมือนและแตกต่าง

Advertisements