ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Arts Education ปี2555

สำนักพัฒนานวัตกรรมได้แจ้งให้มาช่วยสรุปผลโครงการ การอบรมผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม.

Advertisements