นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันร้องเพลงที่ระยอง

 นักเรียนที่เป็นตัวแทนการขับร้องเพลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่10-12ธันวาคม2555มีดังนี้ เพลงพระราชนิพนธ์   ชาย ม.ปลาย   นายนเรนฤทธิ์ เหมาะมืด
เพลงลูกทุ่ง  ชาย ม.ต้น            ด.ช.จตุรงค์ ทรายแก้ว

เพลงสากล หญิง  ม.ต้น        เด็กหญิง กษมา  พิมพ์เสน

เพลงสากล ชาย   ม.ต้น        เด็กชาย วิทยา ใจกว้าง

เพลงสากล ชาย  ม.ปลาย     นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ
Advertisements