เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557

พบกันเทอมที่ 2 ในภาคเรียนที่แล้ว ผิดพลาดเรื่องใด ก็นำมาปรับปรุงแก้ไขในการเรียนเทอมที่ 2 กันนะครับ

แล้วจะประสบความสำเร็จ

Advertisements