ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้นำนักเรียน3 คน มี นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ และเด็กหญิงบุษกร หนูดี  เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ณ ห้องเกาะหลัก  ศาลากลาง ประจวบคีรีขันธุ่
มีแข่งขัน 2 รุ่น
1. รุ่นอายุ 11-14 ปี  เด็กหญิงบุษกร หนูดี ได้เข้าร่วมประกวด
2. รุ่นอาย 15-18 ปี นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ์ ได้เข้าร่วมประกวด

Featured image

Featured image

Featured imageFeatured image

Featured imageFeatured image

Featured image

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: