อบรมการใช้ google app เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 7-8 เมษายน 2558 ได้เข้ารับการอบรม การใช้ google app เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคาร8 โรงแรมเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

 

Advertisements