สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติครั้งที่1 (ตอนที่3 ต่อ)

สรุปองค์ความรู้จากการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1
เรื่อง “หลักสูตรและการสอนดนตรีในประเทศไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจิรญพระชนมพรรษา 7รอบ ระหว่างวันที่8-9มีนาคม 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ

Advertisements

ประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติ ครั้งที่1 (ต่อตอนที่2)

ได้เข้าประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติที่ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ นับว่าไม่เสียดายเวลาที่เข้าอบรม แต่นั่นแหละเวลาที่ วิทยากรบรรยายมันน้อยนิดเหลือเกิน ยังไม่เต็มอิ่มกับความรู้ที่ได้รับเลย ต่อไปคงต้องขยายเวลาเพิ่มอย่างน้อยเรื่องละ2ชั่วโมงนะ
หลังจากเสร็จการอบรม ก็ไปนั่งดูการแสดงคอนเสิร์ตคณะครุศาสตร์ ครั้งที่32 ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งครับที่เห็นการแสดงของรุ่นบรมครูทางดนตรี คณะครู ลูกศิษย์ที่จบไปแล้ว และศิษย์รุ่นปัจจุบันได้สร้างสรรค์งานกันออกมา ดูแล้ว เห็นแล้วชื่นใจในอนาคตของประเทศไทย ว่าต่อไปครูดนตรีที่มีคุณภาพ ต้องสร้างสรรค์เยาวชนไทยของเราให้มีความรัก ความสามารถทางด้านดนตรีเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอสมควร คิดว่าครั้งที่2หรือต่อไปจะนำงานไปเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆบ้าง เหมือนกัน
คอยพบตอนต่อไป จะสรุปความรู้ที่ได้ไว้เพื่อได้อ่านทบทวน

ประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติ ครั้งที่1 8-9มีนาคม2555 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1 ในวันที่ 8-9มีนาคม 2555 ได้ขออนุญาตโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับเขาด้วย โดยการไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม ออกเองทั้งหมด คิดว่าคงได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากทีเดียว

              พอได้ทราบข่าวจาก ผศ.พงษ์ลดา ว่ามีการจัดประชุมก็ติดตามข่าว แต่มีเหตุการณ์น้ำท่วม ก็เลยเลื่อนมาจัดในช่วงวันเวลาดังกล่าว ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับครูดนตรีที่สนใจ ผมคนหนึ่งที่มีความสนใจ

               จะมีเพื่อนๆ เราเข้ามั่งประชุมมั่งเปล่าไม่ แต่ไม่ได้นำเสนองานวิจัยทางดนตรี ต้องไปดูก่อนว่ามี่เพื่อนๆ เขาทำวิจัยอะไรกัน บ้างน่าสนใจนะ