การศึกษาดูงาน Arts Education เวียตนามกลาง

เมื่อวันที่15-20สิงหาคม2555 ได้รับโอกาสจากสนก.โดยดร.สมพร สามทองกล้่าและสพฐ.ให้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เวียตนามกลาง ได้เห็นอะไรมากมายที่มีความเหมือนและแตกต่าง

Advertisements

สัมมนา Thailand World Best Drum Corps Clinic 2012

               

                              เมื่อวันที่ 4- 5 เมษายน 2555  ได้เข้าร่วมสัมมนาความรู้ด้านดนตรี เรื่อง Brass , Percussion, Color Guard โดยนำนักดนตรีวงโยฯ เข้าร่วม13 คน มีเข้าฟังคอร์ส Brass 5 คน  Color Guard 7 คน และ Percussion 1 คน ส่วนหนึ่งเป็นความดีของนักดนตรีวงโยฯ ที่ได้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในวันแข่งขันประกวดวงโยฯในวันที่29มีนาคม2555 ทางคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกวดวงโยฯ ให้เป็นค่าขนมมา 5000 บาท เลยนำมาเป็นค่ารถไปสัมมนากัน อ่านต่อ

ไปดูการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี2555

ในวันที่29มีนาคม2555 ได้นำนักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนบางสะพานวิทยา จำนวน 34 คน ไปชมการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬานิมิบุตร และสนามศุภชลาศัย ซึ่งนักดนตรีรุ่นใหม่อยู่ชั้น ม.1 ม.2 และม.3 ยังไม่เคยชมการประกวดของจริงเลย เพียงแต่ดูผ่านสื่ออื่นๆ ได้สังเกตเห็นว่าหลายคน ได้รู้จักวิพากษ์ วิจารณ์ ของวงต่างๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งการไปชมการประกวดครั้ง คงเป็นการกระตุ้นให้นักดนตรีพัฒนาตนเองมากขึ้น การฝึกฝนต้องเป็นระบบมากขึ้น จึงจะทำให้มีทักษะในการบรรเลงบทเพลง แบบฝึก หรือการเดินแถว จะเป็นด้วยความสวยงาม พร้อมเพรียงกัน โดยที่ผู้ควบคุมการฝึกสอนไม่ต้องบอกกล่าวกันมากนัก
           และจะพยายามนำนักดนตรีไปฝึกปฏิบัติกับวงโยฯที่เก่งๆ ตามวันและเวลาที่มีโอกาส
           สำหรับครั้งต่อไปนั้น จะนำนักดนตรี ประมาณ 13 คน เข้าสัมมนาในวันที่4-5เม.ย.2555 ที่เดิม คือสนามกีฬานิมิบุตร และสนามศุภฯ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของวงโยฯ

ดูการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 19มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาการได้นำคณะครูที่ปฏิบัตหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้าโครงการEP ดูการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ และการจัดการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนเดียวกัน และอีกโรงเรียนหนึ่งที่นำร่องการจัดการเรียนเป็นแบบมาตรฐานสากลคือโรงเรียนหัวหิน ได้รับชี้แจงในการจัดหลักสุตร พร้อมกับบอกถึงโรงเรียนที่จะเข้าโครงการ รุ่นหลังนี้ ได้มีการปรับหลักสูตร ให้มีความพร้อมและสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบมาตรฐานสากลในปีการศึกษา1/55 นี้ การไปดูการจัดการเรียนการสอนครั้งทำให้ได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนมากยิ่งขึ้น

สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติครั้งที่1 (ตอนที่3 ต่อ)

สรุปองค์ความรู้จากการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1
เรื่อง “หลักสูตรและการสอนดนตรีในประเทศไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจิรญพระชนมพรรษา 7รอบ ระหว่างวันที่8-9มีนาคม 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ

ประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติ ครั้งที่1 (ต่อตอนที่2)

ได้เข้าประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติที่ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ นับว่าไม่เสียดายเวลาที่เข้าอบรม แต่นั่นแหละเวลาที่ วิทยากรบรรยายมันน้อยนิดเหลือเกิน ยังไม่เต็มอิ่มกับความรู้ที่ได้รับเลย ต่อไปคงต้องขยายเวลาเพิ่มอย่างน้อยเรื่องละ2ชั่วโมงนะ
หลังจากเสร็จการอบรม ก็ไปนั่งดูการแสดงคอนเสิร์ตคณะครุศาสตร์ ครั้งที่32 ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งครับที่เห็นการแสดงของรุ่นบรมครูทางดนตรี คณะครู ลูกศิษย์ที่จบไปแล้ว และศิษย์รุ่นปัจจุบันได้สร้างสรรค์งานกันออกมา ดูแล้ว เห็นแล้วชื่นใจในอนาคตของประเทศไทย ว่าต่อไปครูดนตรีที่มีคุณภาพ ต้องสร้างสรรค์เยาวชนไทยของเราให้มีความรัก ความสามารถทางด้านดนตรีเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอสมควร คิดว่าครั้งที่2หรือต่อไปจะนำงานไปเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆบ้าง เหมือนกัน
คอยพบตอนต่อไป จะสรุปความรู้ที่ได้ไว้เพื่อได้อ่านทบทวน

ทักทายกันก่อน

    สวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม Blog Kroochusak ครับ
    เพื่อเป็นกันบันทึกเรื่องราวที่ผ่านพบเข้ามาในครั้งของชีวิต
   เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ครูกับศิษย์ ครูกับผู้ปกครอง ครูกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงและทางอ้อม
   หากใครมีคำแนะนำ เสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา โดยเฉพาะด้านดนตรีก็ขอเชิญแวะมาทักทาย บอกกล่าวกัน
   ด้วยความยินดีครับ
   ชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต